Ulike typer tannregulering:

Barn/Ungdom/Voksen - Alder medfører liten forskjell i tannreguleringsbehandling.

Enten man ikke har hatt anledning tidligere eller nye behov har oppstått, kan man godt ha tannregulering som voksen/godt voksen.

Det er også mange voksne som har glede av tilretteleggende tannregulering før krone-bro-implantatbehandlinger, hvoretter slike ofte dyre arbeider kan lages på et bedre egnet grunnlag og dermed få lengre varighet.

  • Fast tannregulering med reguleringsklosser på framsiden av tennene er vanligst, og gir best kontroll og effektivitet. Om ønskelig kan man benytte tannfargede klosser på noen/alle tennene
  • Skjult/ usynlig fast tannregulering på baksiden av tennene velges av voksne som har relativt kompliserte bittfeil, men ikke ønsker at noen skal se at de har tannregulering. Se også beskrivelse nedenfor: "skinnebehandling / usynlig tannreguleringsskinne"
  • Delvis fast tannregulering er oftest slike klassikere som ganebue for bredere overkjeve, hodehette for reduksjon av horisontalt overbitt. I noen tilfeller kan deler av apparaturen tas av og på av pasienten.
  • Avtagbar tannregulering er såkalte plater som pasienten selv tar ut av og setter inn i munnen. Bør brukes ca 14 timer pr døgn i gjennomsnitt, og benyttes oftest på barn som fremdeles har melketenner. Typisk brukt ved store overbitt. Plater kan kun tippe tennene i ulike retninger, samt la de komme mer ut eller presses inn, og gir følgelig mindre kontroll og detaljstyring enn fast tannregulering. Den største ulempen er at om pasienten ikke bruker platen nok, så oppnås lite.
  • Skinnebehandling / Usynlig tannreguleringsskinne er en fremgangsmåte som blir stadig mer vanlig, og den er uslåelig på komfort da den kun er en tynn plastform som bekler tennene istedenfor tannreguleringsklosser. Den er vanligst benyttet for de noe lettere bittfeilene, men kan rydde opp i relativt kompliserte bittfeil også. (Eksempel på typisk søkeord i denne sammenheng: Invisalign)

Eksempler på annen hjelpeapparatur:

  • "Stempler" for fremføring av liten underkjeve. Brukes 3-4 måneder i kombinasjon med fast apparatur, og er for meg ofte et naturlig førstevalg grunnet sin effektivitet sammenlignet med avtagbar apparatur.
  • Midlertidige miniimplantater for økt forankring. Små gjengede "skruer" som settes inn i kjeveben, muliggjør i kombinasjon med fast apparatur tannforflytninger som ellers ville vært svært tidkrevende/umulige. Fjernes enkelt etter bruk. Brukes ofte på pasienter som mangler tenner.

For ytterligere generell informasjon om tannregulering vises til informasjonssiden hos Norsk Kjeveortopedisk Forening:

www.kjeveortopediskforening.no