Tann Estetikk AS

Spesialistklinikk for tannregulering.

Sentralt beliggende i Drammen sentrum siden 2003.

 

Ved spesialist i kjeveortopedi J.P. Evensen og Drammen Tannregulering AS.

28 år med kjeveortopedi og nærmere 6000 behandlede pasienter

SISTE NYTT:

1) Statusoppdatering v/smittsom sykdom: 

 Vi følger opp pasienter i forhold til offentlige og bransjemessige retningslinjer. For å unngå unødig mange personer og smitte på venteværelse etc, så oppfordres kjente pasienter til å møte opp alene, og til rett tid. 

Smittsomme pasienter bes ombestille sin timeavtale.

Vi takker for deres hjelp til at vi på tryggest mulig måte får fulgt opp våre pasienter, og skjermet de sårbare individer.

 

2) Presiseringer fra Helsedirektoratet vedrørende stønad:

Ingen behandlingsøkt (inkludert 1. konsultasjon) kvalifiserer for HELFO-stønad om ikke korrekt utfylt "HELFO-henvisningsskjema for vurdering tannregulering" er medbrakt eller oversendt oss på forhånd. Husk å ta med dette "verdipapiret" til første oppmøte! Skjemaet fås utfylt fra deres vanlige tannlege/tannpleier dersom dennes vurdering tilsier stønadsberettiget behov for tannregulering.