Forslag til egeninnsats ved akutt-problematikk:

NB:

Ved traumer/skader i form av fall/slag etc. mot tann/tenner skal pasienten alltid snarest ta kontakt med akutt allmentannlegetjeneste - det være seg tannlegevakt, sin almentannlege eller Den offentlige tannhelsetjenesten/"skoletannlegen". Dette for best mulig utført akutt hjelp og oppfølging, og for stønadsrelevant dokumentasjon ved slikt som "skoleskade", yrkesskade mm.

Men vennligst orienter også oss snarest om slikt slik at vi kan tilpasse tannreguleringsbehandlingen for best resultat.

 

Foruten vanlig tannlegevakt i Drammen, så finnes også vanlig tannlegevakt i Oslo - både offentlig og privat.

 

 

         

 

 

 

 

FORØVRIG:

 

Løs kloss eller løst bånd -

Uten særlig ubehag: Ring/kontakt oss slik at vi er gjort oppmerksom på det før neste timeavtale.

Med ubehag: Kontakt oss for akutt-økt, prøv å avhjelpe situasjonen ved å legge på voks der det gnager (Voks utlevert av oss, eller kan kjøpes på apotek)

 

Stikkende bueende: Prøv å legge bueenden på plass/slik at den holder seg i ro ca der den skal være, kontakt oss for akutt-økt, prøv om voks (se ovenfor) kan hjelpe

 

Skinnebehandling: Om plasten presser ubehagelig direkte mot tannkjøtt, kan den korrigeres ved å ta en neglesaks og fjerne minst mulig. Kan deretter pusse med neglefil om klippekanten er ubehagelig.

 

"Stempel" som har falt av: Ta kontakt for akutt-økt. Om løs del slenger inne i munnen kan denne trolig festes til tannreguleringen i samme kjevehalvdel som den er festet ved hjelp av f.eks tanntråd.

 

"Stempel" som har kilt seg fast slik at munn ikke kan lukkes, f.eks som følge av gjesping. Eller ved kjevelåsning når stemplene hindrer pasienten i å gape-løsne kjeveleddet: Skyv de 2 delene (en fra overkjeven og en fra underkjeven) fra hverandre mens pasienten gaper høyt. Gjør deretter som for forrige punkt. Dersom ikke lykkes: la det stå dersom smertefritt og pasienten kan få hjelp her snarlig. Ellers klipp stempelet av med solid avbiter. Ta kontakt for snarlig utbedring.