Varig tannforsegling, Emaljeforsegling

TANNEMALJEFORSEGLING

For styrking av tenner (reduserer hulldannelsesaktiviteten på tennene med inntil imponerende 75%), redusert risiko for "ising", bevaring av blekeresultat, hindre misfarging, hindre alderssprekker, livslang effekt. (Emaljeforsegling av ungt voksen-tannsett kan for enkelhets skyld sammenlignes med lakkforsegling av ny bil, men med varig effekt)

Anbefales også utført før evt. fast reguleringsapparatur monteres på voksentennene for best effekt pga hindrer hulldannelse rundt reguleringsklosser, hindrer varig misfarging der den ville synes mest, og bevarer tennenes unge farge mest mulig.


Reduserer behovet for fremtidig borring i tenner, og gjør vanskelige tilkomne utvendige misfarginger lettere å fjerne.


Engangstiltak/Investering som varig hindrer fremtidige tannsmerter og begrenser behovet for fremtidige plagsomme, tidkrevende og kostbare reparasjoner. Brukes også til varig forsegling av tannblekingsresultat.

Ved mulig ønske om senere bleking av tennene anbefaler vi ikke framsideforsegling først, generelt heller ikke om man har hatt allergisk reaksjon på vanlige tannfargede tannfyllingsmaterialer.


* Færre hull:

Reduserer hulldannelses-aktiviteten på tennene med inntil 75 %, og eventuelle tilstedeværende begynnende hulldannelser blir hindret.

Selv om man således får mye mer motstandsdyktige tenner, må man selvfølgelig likevel rengjøre tennene godt med hensyn til tennenes emalje, tannkjøtt/støttevev og frisk lukt.


* Mindre fremtidig misfarging

Begrenser naturens dype aldersmisfarging utenfra på tennene fra fargestoffer i mat, drikke, tobakk etc.


* Bedring av skjemmende flekker

Eksisterende utvendig misfarging reduseres, så vel lokal som generell misfarging.

Er misfargingen dypere kreves andre metoder.


* Varig effekt av tannbleking med såkalt framsideforsegling (mini-variant av helhetlig tannemaljeforsegling).

Om foretas like etter tannbleking, vil emaljeforsegling hindre kommende fargepigmenter fra mat/drikke/tobakk/etc i å trenge på nytt dypt ned i tannoverflaten. Nytilkommende misfarging vil være mer overflatisk og følgelig lettere å fjerne. Gir "bleking en gang for alle", istedenfor at man ønsker ny tannbleking etter kanskje bare 6 måneder.


* Sterkere tenner

Forseglingen limer den ytterste delen av emaljen sammen, hvilket foruten redusert hulldannelsesaktivitet også gir mindre sannsynlighet for naturlige alderssprekker i emaljen.


* Mindre risiko for syreskader på tennene fra brus, juice etc. pga mindre oppløselig emaljeoverflate. Spesielt gunstig forebyggende på tenner med emaljefeil, eller f.eks "cøliaki-tenner"


* Livsvarig effekt

Forseglingen sitter 2-3 ganger dypere festet i emaljen enn optimale tannfyllinger gjør, og blir kun borte dersom tannen slites ned.


* Mindre risiko for "ising" i tennene pga reduserer sannsynligheten for sprekker i emaljen.


VIRKEMÅTE:

Den mer eller mindre skadde/misfargede ytterste "bløte" delen av tannens emaljeoverflate byttes ut med tyntflytende resin ved hjelp av etseteknikk (omtrent som ved vanlig tannfyllingsarbeid). Eventuelle tilstedeværende hulldannelser blir hindret og porøsiteter forsegles slik at fremtidig misfarging hindres. Kan kalles tannsettets versjon av "vedlikeholdsfrie vindusruter" og "lakkforsegling av bil" - men med livslang effekt

Anbefales f. eks utført før evt. fast reguleringsapparatur monteres på tennene pga hindrer hulldannelse rundt reguleringsklosser, hindrer misfarging der den ville synes mest, og bevarer tennenes unge farge mest mulig.

utføres helhetlig eller delvis (f.eks bare framsiden av tennene, eller på en "problemtann").

og/eller rengjøringsbehov


Artikkel:

http://www.norskebransjemagasinet.no/nyheter/Artikkel/ny-metode-innen-preventiv-tannhelse-med-livslang-effekt