Utredning av søvnkvalitet, behandling av snorking og pustestopp.

Er du - eller en du er glad i - dagtrøtt, redd for å sovne bak rattet, eller ønsker ikke separate soverom pga snorking? Vi er sertifiserte for og tilbyr siste generasjon individuelt tilpasset snorkeskinner / søvnapnéskinner. Anbefales særlig for snorkere som har pustevansker om natten. Unødig dårlig søvn kan forkorte livet med 10 år. Vi tilbyr også søvnutredning og samarbeid med øre-nese-hals-leger. Ubehandlet søvnsykdom vil i mange tilfeller medføre at man fratas førerkortet.


Kun 25% av de som lider av farlig søvn vet om det, og mange par har separate soverom pga snorking - dette kan trolig unngås med en av våre veldokumenterte små søvnskinner. Dersom du eller noen du bryr deg om snorker, anbefales dette undersøkt.


Vår søvndiagnostikk vil avsløre om hjernen eller halsen "forsøker å kvele deg" mens du sover, eller om du har dårlig lungefunksjon (gassutveksling). Dersom søvndiagnostikk avslører alvorlige verdier vil man bli henvist videre til rette instans.


Søvnundersøkelsen foretar du en natt hjemme hos deg selv på utlånt apparat fra oss etter enkel instruksjon, deretter sjekker vi resultatene og gir deg tilbakemelding.


Vi har offentlig godkjent 3-årig norsk spesialistvidereutdannelse i kjeveortopedi, der søvnapné har inngått i undervisningen siden 1990-tallet, og vi kan tilby effektiv og komfortabel søvnbehandling med søvnskinner i de fleste tilfeller.


Det er hos oss kort ventetid på både søvnkonsultasjon, søvnundersøkelse og søvnbehandling.Søvnapné (små nattlige pustestopp) kan være en alvorlig medvirkende årsak til plutselig død, og kan langt på vei kalles en folkesykdom. Anerkjent norsk undersøkelse har vist at hver 6. voksne er rammet av tilstanden så mye at tiltak bør iverksettes - men mindre enn 25 % av disse er klar over at de har denne lidelsen.

Både søvnapné og snorking gir redusert søvnkvalitet. Slik søvnsykdom forverres vanligvis med økende alder.


Søvnapne gir mindre dyp søvn (mindre uthvilthet), mindre oksygen til hjernen og kan være en stor belastning for hjertet. Snorking forekommer ofte i forbindelse med søvnapné og gir redusert søvnkvalitet for partneren om denne stadig vekkes. Dårlig søvn gir blant annet økt risiko for hjerte-kar-sykdom (inkludert slag), overvekt, depresjon, hodepine, irritabilitet, nedsatt immunforsvar og dårlig hukommelse, samt øker risikoen for å utvikle type 2 diabetes. Personer som har høyt blodtrykk de ikke klarer å kontrollere med medisiner lider meget mulig av søvnapnéer som må behandles før blodtrykket lar seg normalisere.

Det finnes tydelige likheter mellom trøtte bilførere og bilførere som har drukket alkohol eller tatt "trekantmerkede"-piller. Bilførere med ubehandlet søvnapné har 6 ganger økt risiko for å havne i trafikkulykke, og denne ulykkesrisikoen øker med økende alder. Summerer man kostnadene relatert til trafikkskader på person og materiell, samt tapt verdiskaping som følge av sykefravær pga de søvnrelaterte tilstander så blir summen enorm.


Man trenger ikke lure på om en selv eller sine kjære lider av farlig snorking med pustestopp og påfølgende stor hjertebelastning, dårlig søvn og lett for å sovne bak rattet etc. Det er heller ingen grunn til å ha separate soverom pga snorking - enten det er med eller uten pustestopp. Man trenger ikke gå den lange veien om fastlege og opptil 12 måneders ventetid før søvnutredning - vi tar søvnproblematikk på alvor - og raskt. Hos oss er det kort ventetid på konsultasjon, utredning og evt behandling - og vi har profesjonelt utstyr for søvnregistrering, røntgenbilder og eventuell avtrykkstagning/tannscanning. Tannscanning er mer behagelig og presist enn konvensjonelt avtrykk, og er blitt den foretrukne fremgangsmåte siden vi introduserte dette i 2014.


Søvnregistreringen utfører du enkelt hjemme i dine vante omgivelser - vi instruerer deg og låner ut søvregistreringsutstyr til deg. Du slipper dermed innleggelse på sykehus for å få gjort dette - om du da ikke er henvist videre til oss fra sykehuset etter å allerede ha blitt utredet der.

Vi samarbeider med ulike Øre-Nese-Hals-avdelinger, og tilbyr avlastende assistanse til ulike relaterte helseforetak.


Våre søvnskinner hindrer snorking og pustestopp, samt fremmer oksygenopptaket. Dermed blir nattesøvnen tryggere og bedre, og man er mer opplagt på dagtid og i trafikken. Vi er sertifiserte tilbydere av siste generasjons søvnskinner (snorkeskinner og søvnapnéskinner), som tillater tale og inntak av drikke, og som er enklest mulig å venne seg til.


Søvnskinne kan dessuten være godt alternativ for de som ikke mestrer CPAP (pustemaskin med maske), eller som ønsker noe nettere/stillere enn pustemaskin med seg på reise, hyttetur,etc. Eller som tillegg til CPAP for ytterligere helsefremmende effekt - for eksempel kan CPAP tolereres lettere om trykket kan reduseres fordi man samtidig bruker en liten søvnskinne.

Som spesialisttannlege i kjeveortopedi har vi den kompetanse som trengs for best mulig å forebygge eventuelle bivirkninger/ubehag i tenner/tannsett over lengre tids bruk av søvnskinner.


Søvnskinner som søvnhjelp er for de det gjelder noe man bør bruke i perioder eller ca hver natt resten av livet. I motsetning til en bittskinne som øker avstanden mellom over- og underkjeven for å redusere kjeveleddsbesvær og/eller tannslitasje/muskelsmerter, så vil søvnskinner også føre underkjeven fremover og således gi friere luftveierer.


Moderne søvnskinner er 2-delte og beskjedne, og tillater tale og drikke. De har rask tilvenning pga profesjonell individuell tilpasning og kan fininnstilles ved profesjonell oppfølging for best mulig individuell helsegevinst.

Enkle billigvarianter av typen "boil and bite" finnes lett tilgjengelig på nettet og på apoteket, men ender ofte opp med å ikke brukes da de er ganske ukomfortable, søvnforstyrrende og vanskelige å venne seg til - følgelig blir helsegevinsten over lang tid ofte beskjeden for slike varianter.


SØVNRELATERTE PUSTEFORSTYRRELSER - som vi kan undersøke - er typisk for personer som klager over dårlig søvn, ofte oppvåkninger om natten og søvnighet på dagtid. Forekommer i alle aldersgrupper. Sykdommene avsløres ved hjelp av kombinert spørreundersøkelse og polysomnografi (søvnmåling). Det er 3 hovedgrupper av søvnrelaterte pusteforstyrrelser:


1) Obstruktiv SøvnApnèSyndrom (OSAS) er absolutt den mest vanlige typen, hvor årsaken til pustestopp-perioder er trange anatomiske forhold for luftpassasje til lungene. Disse pasientene har ofte uttalt snorking om natten, og eventuell samboer/ektefelle har ofte lagt merke til pustestans under søvn. Sannsynlighet for hjerte/kar-sykdom innen 10 år er økt med 60% for disse personene.


2) Sentral søvnapnèsyndrom skyldes feil i sentralnervesystemet eller hjertefunksjonen. Vanligvis finnes ingen sikker årsak, mens ved såkalt Cheyne-Stokes respirasjonsmønster foreligger oftest en underliggende alvorlig sykdom som hjertesvikt, hjerneslag eller nyresvikt.


3) Søvnrelaterte hypoventilasjon/hypoksemiske sykdommer har utilstrekkelig gassutveksling i lungene. Dette fører til oppvåkninger og oppstykket søvn. Luftpassasjen gjennom de sentrale luftveier er oftest normal, og fallet i oksygenkonsentrasjonen er mer langvarig enn ved søvnapnésykdommene. Årsaken kan være interstitiell lungesykdom, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS, ofte pga røyking), astma, nevromuskulære sykdommer og sykdommer som påvirker brystkasseveggen. Om vi påviser generell oksygen-metning i blodet lavere enn 92%, eller oksygenmetningsfall uten søvnapnéer så henviser vi videre til lungespesialist for nærmere utredning.


Mer informasjon om søvn og søvnapné står blant annet på nettstedene

www.sovnapne.no og www.sovno.no

Forøvrig kan det leses mer på

http://www.bt.no/spesial/Sover-endelig-godt-etter-...